Chi tiết sách "Phật học thường thức"


Mã sách

VGLY 0320


Tên sách

Phật học thường thức


Thể loại

Giáo lý


Tác giả

Tâm Minh Lê Đình Thám


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Thuận Hóa


Năm xuất bản

1999


Số lượng

2

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang