Chi tiết sách "Luận Phật thừa tông yếu"


Mã sách

VLUAN 0176


Tên sách

Luận Phật thừa tông yếu


Thể loại

Luận


Tác giả

Thái Hư


Dịch giả

Thích Nhật Quang


Nhà xuất bản

Tôn Giáo


Năm xuất bản

2001


Số lượng

3

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang