Chi tiết sách "Đoạn trừ lậu hoặc"


Mã sách

VPGNT0189


Tên sách

Đoạn trừ lậu hoặc


Thể loại

Phật giáo nguyên thủy


Tác giả

chưa xác định


Dịch giả

Pháp Thông


Nhà xuất bản

chưa xác định


Năm xuất bản

2002


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang