Chi tiết sách "Vết nhạn lưng trời"


Mã sách

VVHPG0316


Tên sách

Vết nhạn lưng trời


Thể loại

Văn học Phật giáo


Tác giả

Huỳnh Trung Chánh


Dịch giả

chưa xác định


Nhà xuất bản

chưa xác định


Năm xuất bản

1990


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang