Chi tiết sách "Kinh Lăng già tâm ấn giảng giải t2"


Mã sách

VKG 0017


Tên sách

Kinh Lăng già tâm ấn giảng giải t2


Thể loại

Kinh giảng


Tác giả

Thích Thanh Từ


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Tôn Giáo


Năm xuất bản

2010


Số lượng

4

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang