Chi tiết sách "Giáo trình tiếng Việt"


Mã sách

VNNGU0217


Tên sách

Giáo trình tiếng Việt


Thể loại

Ngôn ngữ học


Tác giả

Bùi Tất Tươm chủ biên


Dịch giả

chưa xác định


Nhà xuất bản

Giáo Dục


Năm xuất bản

1995


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang