Chi tiết sách "Giáo trình Pali (trọn bộ)"


Mã sách

VVNNGU 0021


Tên sách

Giáo trình Pali (trọn bộ)


Thể loại

Ngôn ngữ học


Tác giả

A. P. Buddhadatta


Dịch giả

Thích Minh Châu


Nhà xuất bản

Tổng hợp TP. HCM


Năm xuất bản

2012


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang