Chi tiết sách "Phật học thường thức"


Mã sách

VGLY 0794


Tên sách

Phật học thường thức


Thể loại

Giáo lý


Tác giả

Tâm Minh Lê Đình Thám


Dịch giả

chưa xác định


Nhà xuất bản

Phương Đông


Năm xuất bản

2010


Số lượng

3

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang