Chi tiết sách "Thiền Phật giáo Chánh niệm qua ngôn ngữ thông thường"


Mã sách

VTHIEN 0344


Tên sách

Thiền Phật giáo Chánh niệm qua ngôn ngữ thông thường


Thể loại

Thiền tông


Tác giả

Henepola Gunaratana


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Tổng Hợp TP.HCM


Năm xuất bản

2014


Số lượng

2

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang