Chi tiết sách "Sách tra chữ Nôm thường dùng"


Mã sách

HHTH0112


Tên sách

Sách tra chữ Nôm thường dùng


Thể loại

Tiếng Hoa


Tác giả

Lạc Thiện


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Hội Ngôn Ngữ Học TP. HCM


Năm xuất bản

1991


Số lượng

2

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang