Chi tiết sách "Tín Tâm Minh nghĩa giải"


Mã sách

VKG 0135


Tên sách

Tín Tâm Minh nghĩa giải


Thể loại

Kinh giảng


Tác giả

không có


Dịch giả

Thuần Tâm, Nhựt Quang


Nhà xuất bản

không có


Năm xuất bản

1974


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang