Chi tiết sách "Tiểu sử Tổ đình Linh Nguyên xã Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An"


Mã sách

VLSPG 0241


Tên sách

Tiểu sử Tổ đình Linh Nguyên xã Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An


Thể loại

Lịch sử Phật giáo


Tác giả

Thích Quảng Thọ


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

chưa xác định


Năm xuất bản

1997


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang