Chi tiết sách "Chú Tiểu hiền triết"


Mã sách

VSUTR 0129


Tên sách

Chú Tiểu hiền triết


Thể loại

Sử truyện


Tác giả

Yến Ngọc, Thanh Long


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Văn Hóa Thông Tin


Năm xuất bản

2010


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang