Chi tiết sách "Tịnh độ giảng lược"


Mã sách

VTD 0325


Tên sách

Tịnh độ giảng lược


Thể loại

Tịnh độ


Tác giả

Thích Giác Quang


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Phương Đông


Năm xuất bản

2010


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang