Chi tiết sách "Tỳ ni hương nhũ âm và nghĩa"


Mã sách

VLUAT 0008


Tên sách

Tỳ ni hương nhũ âm và nghĩa


Thể loại

Luật


Tác giả

không có


Dịch giả

Thích Thiện Chơn


Nhà xuất bản

không có


Năm xuất bản

1969


Số lượng

2

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang