Chi tiết sách "Những chuyện tích hay trong kinh Hiền ngu"


Mã sách

VSUTR 0133


Tên sách

Những chuyện tích hay trong kinh Hiền ngu


Thể loại

Sử truyện


Tác giả

chưa xác định


Dịch giả

Thích Trung Quân


Nhà xuất bản

chưa xác định


Năm xuất bản

0


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang