Chi tiết sách "Sổ tay ngữ pháp tiếng Hoa hiện đại"


Mã sách

HHTH0130


Tên sách

Sổ tay ngữ pháp tiếng Hoa hiện đại


Thể loại

Tiếng Hoa


Tác giả

Huỳnh Diệu Vinh


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Trẻ


Năm xuất bản

2005


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang