Chi tiết sách "Định cư của người Hoa trên đất Nam Bộ (Từ thế kỷ XVII đến năm 1945)"


Mã sách

LDVVDL 0027


Tên sách

Định cư của người Hoa trên đất Nam Bộ (Từ thế kỷ XVII đến năm 1945)


Thể loại

Địa Lý


Tác giả

Nguyễn Cẩm Thúy chủ biên


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Khoa Học Xã Hội


Năm xuất bản

2000


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang