Chi tiết sách "Bát thức quy củ tụng "


Mã sách

VLUAN 0071


Tên sách

Bát thức quy củ tụng


Thể loại

Luận


Tác giả

Thích Thắng Hoan


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Nguồn Sống


Năm xuất bản

1997


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang