Chi tiết sách "Hộ pháp luận (biện minh Nho giáo và Phật giáo)"


Mã sách

VLUAN 0099


Tên sách

Hộ pháp luận (biện minh Nho giáo và Phật giáo)


Thể loại

Luận


Tác giả

Trương Thượng Anh


Dịch giả

Thích Tuệ Hải


Nhà xuất bản

Hương Quang


Năm xuất bản

1962


Số lượng

2

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang