Chi tiết sách "Pháp duyên khởi"


Mã sách

VPGNT0085


Tên sách

Pháp duyên khởi


Thể loại

Phật giáo nguyên thủy


Tác giả

Mashasi Sayadaw


Dịch giả

Minh Huệ


Nhà xuất bản

TP.HCM


Năm xuất bản

2000


Số lượng

2

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang