Chi tiết sách "Động từ trong tiếng Việt"


Mã sách

LDVNNN0033


Tên sách

Động từ trong tiếng Việt


Thể loại

Ngôn ngữ


Tác giả

Nguyễn Kim Thản


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Khoa Học Xã Hội


Năm xuất bản

1999


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang