Chi tiết sách "Tìm hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam"


Mã sách

VTHPG0104


Tên sách

Tìm hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam


Thể loại

Triết Phật giáo


Tác giả

Trần Hồng Liên


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Tổng Hợp TP.HCM


Năm xuất bản

2010


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang