Chi tiết sách "Tánh không và kinh Kim cang (photo)"


Mã sách

VTHPG0140


Tên sách

Tánh không và kinh Kim cang (photo)


Thể loại

Triết Phật giáo


Tác giả

Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Chùa Phật Tổ


Năm xuất bản

0


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang