Chi tiết sách "Những truyện tích hay trong kinh Hiền ngu"


Mã sách

VSUTR 0059


Tên sách

Những truyện tích hay trong kinh Hiền ngu


Thể loại

Sử truyện


Tác giả

Tuệ Giác


Dịch giả

Thích Trung Quán


Nhà xuất bản

không có


Năm xuất bản

0


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang