Chi tiết sách "Phong trào chấn hưng Phật giáo (tư liệu báo chí Việt nam 1927-1938)"


Mã sách

VLSPG 0080


Tên sách

Phong trào chấn hưng Phật giáo (tư liệu báo chí Việt nam 1927-1938)


Thể loại

Lịch sử Phật giáo


Tác giả

Nguyễn Đại Đồng, Nguyễn Thị Minh


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Tôn Giáo


Năm xuất bản

2008


Số lượng

2

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang