Chi tiết sách "Từ dân ca đến kịch hát"


Mã sách

VNCVH0195


Tên sách

Từ dân ca đến kịch hát


Thể loại

Nghiên cứu văn học


Tác giả

không có


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Sở Văn Hóa Thông Tin Nghệ Tĩnh


Năm xuất bản

1991


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang