Chi tiết sách "Thiền tứ niệm xứ Minh Sát Tuệ"


Mã sách

VTHIEN 0143


Tên sách

Thiền tứ niệm xứ Minh Sát Tuệ


Thể loại

Thiền tông


Tác giả

Giới Nghiêm


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Phật Học Viện Phật Bảo


Năm xuất bản

1980


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang