Chi tiết sách "Hành Thiền"


Mã sách

VTHIEN 0147


Tên sách

Hành Thiền


Thể loại

Thiền tông


Tác giả

Thích Minh Châu


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Tu Thư Phật Học Vạn Hạnh


Năm xuất bản

1982


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang