Chi tiết sách "Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam"


Mã sách

VVHOA0050


Tên sách

Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam


Thể loại

Văn hóa


Tác giả

Trần Ngọc Thêm


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

TP.HCM


Năm xuất bản

1996


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang