Chi tiết sách "Khai thị Thiền trực chỉ"


Mã sách

VTHIEN 0187


Tên sách

Khai thị Thiền trực chỉ


Thể loại

Thiền tông


Tác giả

Bửu Thắng


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Chùa Bửu Minh


Năm xuất bản

0


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang