Chi tiết sách "Động từ trong tiếng Việt"


Mã sách

VNNGU0055


Tên sách

Động từ trong tiếng Việt


Thể loại

Ngôn ngữ học


Tác giả

Nguyễn Kim Thản


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Khoa Học Xã Hội


Năm xuất bản

1999


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang