Chi tiết sách "Tý ngọ lưu chú"


Mã sách

VYH0004


Tên sách

Tý ngọ lưu chú


Thể loại

Y học


Tác giả

GS Huỳnh Minh Đức


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

YHDT Cổ Truyền Biên Hòa


Năm xuất bản

1986


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang