Chi tiết sách "Nội kinh nan kinh"


Mã sách

VYH0005


Tên sách

Nội kinh nan kinh


Thể loại

Y học


Tác giả

GS Huỳnh Minh Đức


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

YHDT Cổ Truyền Biên Hòa


Năm xuất bản

1988


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang