Chi tiết sách "Đề tài cống hiến tâm đắc đau thần kinh tọa"


Mã sách

VYH0210


Tên sách

Đề tài cống hiến tâm đắc đau thần kinh tọa


Thể loại

Y học


Tác giả

CLB YHDT


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

LHNB


Năm xuất bản

1985


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang