Chi tiết sách "Nghiệm phương"


Mã sách

VYH0191


Tên sách

Nghiệm phương


Thể loại

Y học


Tác giả

L.Y Trần Văn Ba


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Đồng Tháp


Năm xuất bản

1992


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang