Chi tiết sách "Niệm Phật sinh tịnh độ"


Mã sách

VTĐ 0150


Tên sách

Niệm Phật sinh tịnh độ


Thể loại

Tịnh độ


Tác giả

Thích Thánh Nghiêm


Dịch giả

Thích Chân Tính


Nhà xuất bản

Tôn Giáo


Năm xuất bản

2002


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang