Chi tiết sách "Trương Vĩnh Ký (con người và sự thật)"


Mã sách

VLS0137


Tên sách

Trương Vĩnh Ký (con người và sự thật)


Thể loại

Lịch sử


Tác giả

Nguyễn Văn Trấn


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

TP.HCM


Năm xuất bản

1993


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang