Chi tiết sách "Một vùng mặt trận"


Mã sách

VKYKICH 0020


Tên sách

Một vùng mặt trận


Thể loại

Ký kịch


Tác giả

Lưu Quang Vũ, Thế Long


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Phụ Nữ


Năm xuất bản

1980


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang