Chi tiết sách "Kinh Pháp hoa"


Mã sách

VKINH 0434


Tên sách

Kinh Pháp hoa


Thể loại

Kinh


Tác giả

không có


Dịch giả

Thích Nữ Trí Hải


Nhà xuất bản

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam


Năm xuất bản

2010


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang