Chi tiết sách "Tìm vào thực tại"


Mã sách

VGLY 0092


Tên sách

Tìm vào thực tại


Thể loại

Giáo lý


Tác giả

Thích Chơn Thiện


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam


Năm xuất bản

1997


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang