Chi tiết sách "Giáo trình luận Phật thừa tông yếu (photo)"


Mã sách

VLUAN 0120


Tên sách

Giáo trình luận Phật thừa tông yếu (photo)


Thể loại

Luận


Tác giả

Thích Thiện Nhơn


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

không có


Năm xuất bản

1991


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang