Chi tiết sách "Luận thuyết mới về tịnh độ và lợi ích của việc hành thiền"


Mã sách

VLUAN 0150


Tên sách

Luận thuyết mới về tịnh độ và lợi ích của việc hành thiền


Thể loại

Luận


Tác giả

Ấn Thuận


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Hà Nội


Năm xuất bản

1991


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang