Chi tiết sách "Luận thuyết mới về tịnh độ và lợi ích của việc hành thiền (photo)"


Mã sách

VTĐ 0239


Tên sách

Luận thuyết mới về tịnh độ và lợi ích của việc hành thiền (photo)


Thể loại

Tịnh độ


Tác giả

Ấn Thuận


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

không có


Năm xuất bản

1991


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang