Chi tiết sách "Thơ Đường"


Mã sách

VVHTQ 0205


Tên sách

Thơ Đường


Thể loại

Văn học Trung Quốc


Tác giả

không có


Dịch giả

Tản Đà


Nhà xuất bản

Trẻ


Năm xuất bản

1989


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang