Chi tiết sách "Kịch"


Mã sách

VVHANH 0040


Tên sách

Kịch


Thể loại

Văn học Anh


Tác giả

Bocna so


Dịch giả

Bùi Ý, Nguyễn Vĩnh, Nhữ Thành


Nhà xuất bản

Văn Học - Hà Nội


Năm xuất bản

1975


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang